Hubert Ciurko

Instruktor tańca
Aktywny tancerz Polskiego Towarzystwa Tanecznego, posiadający najwyższą krajową klasę taneczną „A” w tańcach standardowych oraz latynoamerykańskich. II - Vice mistrz Okręgu Podkarpackiego w tańcach latynoamerykańskich. Zwycięzca oraz finalista wielu ogólnopolskich turniejów tanecznych. Instruktor posiadający uprawnienia sędziego okręgu mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Choreograf dzieci, młodzieży oraz par dorosłych. Dyplomowany instruktor rekreacji ruchowej o specjalizacji TANIEC. Uzyskane uprawnienia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEiN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Miłośnik oraz pasjonat tańca.

Personal Statement

    Recognition Award