Mariola Tereszkiewicz

Nauczyciel logorytmiki, logopeda, terapeuta pedagogiczny
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale pedagogiki. Ukończyła studia licencjackie z zakresu edukacji przedszkolnej z terapią pedagogiczną oraz magisterskie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Poszerzyła swoje kwalifikacje o podyplomowe studia logopedii i logorytmiki, by następnie uzupełnić je kolejno o podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kilkuletni praktyk z doświadczeniem. Pasjonatka kultury włoskiej (filolog włoski-lic.) i kuchni śródziemnomorskiej.
500 305 002
mariola-tereszkiewicz@szczesliwe-smyki.pl

Personal Statement

Ukończone kursy, szkolenia oraz warsztaty:

– Wczesna diagnoza ryzyka dysleksji u dzieci przedszkolnych i uczniów klasy I szkoły podstawowej.

– Techniki efektywnej nauki u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

– Terapia dziecka z wadą wymowy i mutyzmem wybiórczym.

– Współczesne metody terapii i wsparcia osób z dysleksją rozwojową.

– Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej.

– Logopeda w obliczu emocji dziecka – mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera.

– Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

– Metoda Warnkego w terapii dysleksji.

– Praktyczne problemy diagnozy i terapii osób z zaburzeniami płynnego mówienia (w tym jąkania się i giełkotu).

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poziom I.

– Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej.

– Nauka czytania i pisania. Stan aktualni i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej.

– Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów wykorzystując nowe technologie.

– Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej.

– Ukończenie Szkoły Muzycznej I stopnia w zakresie kształcenia słuchu i gry na gitarze.

– Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno- wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę.

    Recognition Award