Agnieszka Pietras – Cieszyńska

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Ukończyłam studia pedagogiczne I stopnia na kierunku nauki o rodzinie o specjalności asystent rodziny. Następnie uzyskałam tytuł magistra z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Poszerzając swoje kwalifikacje, ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Kilka lat pracowałam jako animator dla dzieci. Posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a także jako nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej. Już od najmłodszych lat chciałam uczyć dzieci i lubiłam przebywać w ich towarzystwie, gdyż sprawiało mi to mnóstwo radości. Umożliwiło mi to wybór drogi, którą chcę w życiu podążać. W swojej pracy staram się otaczać dzieci troską i zrozumieniem, rozbudzać ich indywidualne zdolności i potrzeby. Obserwowanie dzieci jak odnoszą małe i wielkie sukcesy jest dla mnie największą satysfakcją zawodową, a zadowolenie i uśmiech na ich twarzach, to najlepsza nagroda i motywacja na każdy kolejny dzień.

Personal Statement

Ukończone kursy, szkolenia oraz warsztaty:

– szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych

– warsztaty z efektywnych metod nauczania dzieci i młodzieży

– udział w konferencjach m.in.: Konferencja prowadzona metodą Open Space Technology „Od indywidualności do społeczności”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wychowanie, opieka, pomoc, wsparcie w rzeczywistości polskich szkół”, „Autyzm wyzwaniem współczesnej szkoły”, „Ponadczasowość idei Profesora Aleksandra Hulka w teorii i praktyce”.

– udział w wykładach, m.in. „Od edukowania do rodzicielskiego działania. O dostrzeganiu problemów, gotowości poszukiwania rozwiązań i podejmowania ryzyka w edukacji szkolnej dziecka”, „Jak sobie radzić z agresją u dzieci?”.

    Recognition Award